sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Lê Thị Kim Ngọc
Tp. Kinh Doanh - 0962 577 186

Trần Đức Thắng
Giám Đốc - 0983 875 451

Sản xuất phân bón các loại theo yêu cầu kĩ thuật

URÊ đen
URÊ đen
Phân bón gốc
Phân bón gốc
Phân bón lúa
Phân bón lúa
Phân bón cao su
Phân bón cao su
Phân hữu cơ khoáng
Phân hữu cơ khoáng
Bón cho khoai mì
Bón cho khoai mì